Четвъртък 19, Октомври 2017г.

Директор:

  • Нина Стайкова

 

Заместник-директори:

  • Росица Атанасова
  • Дамянка Русева
  • Анастасия Петрова

 

Педагогиески съветник:

  • Мария Кунчева

 

Учители:

БЕЛ

 

  • Диана Стоянова
  • Чанита Ангелова
  • Валентина Вълчева
  • Маргарита Димитрова
  • Петя Иванова

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

  • Фатмегюл Акреп
  • Диана Желязкова
  • Диана Тенева
  • Шазие Фарис
  • Кристина Симеонова

 

МАТЕМАТИКА И ИТ

 

  • Майя Карева
  • Виолета Гочева
  • Невена Душкова
  • Татяна Запрянова
  • Петя Велева

 

ПРИРОДНИ НАУКИ

 

  • Павлина Попова
  • Диана Николова
  • Елза Близнакова

 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

 

  • Таня Шопова
  • Дарина Делева
  • Дечка Делчева
  • Иван Матеев

 

ФИЗКУЛТУРА И ИЗКУСТВА

  • Галина Хасабалиева
  • Олга Кончева
  • Ирина Мечеринкова
  • Диана Узунова
  • Величко Георгиев

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

  • Лена Христова
  • Антоанета Георгиева
  • Недялка Бояджиева
  • Петрана Гинева
  • Петя Делчева-Иванова
  • Росица Ярмова
  • Таня Тончева
  • Красимира Минкова
  • Надежда Върбанова
  • Мариана Ангова
  • Милена Янева
  • Йорданка Дикова
  • Калинка Бургазлиева
  • Лиляна Вълчева
  • Галя Попова
  • Антоанета Андонова

 

ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

  • Павлина Кисьова
  • Петя Петкова
  • Атанаска Кундева
  • Ралица Кирева
  • Деляна Стоянова
  • Дарина Димитрова
  • Камен Василев
  • Таня Илиева

 

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ:

  • Славея Бялкова
  • Стефка Ленгерова

 

ПСИХОЛОГ:

  • Деяна Бонева

 

ЛОГОПЕД:

  • Пламена Иванова
Сподели: