Неделя 23, Септември 2018г.
                 
ПО 1 Кончева 408 Стоянова 313 Георгиев   Гочева 310 Акреп 109/Фарис   Тенева 405/Желязкова 403   Симеонова  
НЕ 2 Кончева 408 Запр./Велева   Стоянова 313 Димитрова 208 Акреп 109/Фарис   Тенева 405/Желязкова 403   Симеонова  
ДЕ 3 Стоянова 313 Георгиев   Хасабалиева 404 Делчева 402 Карева 306 Запр./Велева   Ангелова 312
Л 4 Хасабалиева 406 Делчева 402 Кончева 408 Кончева 408 Ангелова 312 Мечеринкова   Карева 306
Н 5 Гочева 310 Хасабалиева 406 Делчева 402 Шопова 404 Кончева 408 Ангелова 312 Запр./Велева  
И 6 Делчева 402 Гочева 310 Душкова 311 Хасабалиева 406 Мечеринкова   Карева 306 Кончева 408
К 7                            
  8                            
                               
В 1 Акреп 109/Фарис   Тенева 403   Желязкова-Кунч.   Симеонова 404 Ангелова 312 Атанасова 308 Хасабалиева 406
Т 2 Акреп 109/Фарис   Тенева 403   Желязкова-Кунч.   Симеонова 404 Карева 306 Хасабалиева 406 Атанасова 310
О 3 Гочева 310 Мечеринкова   Кончева 408 Димитрова 405 Хасабалиева 406 Ангелова 312 Карева 306
Р 4 Стоянова 313 Мечеринкова   Кончева 408 Гочева 310 Атанасова 305 Карева 306 Ангелова 312
Н 5 Мечеринкова   Стоянова 313 Душкова 311 Кончева 408 Акреп 109/Фарис 312   Тенева 403/Желязкова-Кунч.   Симеонова 406
И 6 Мечеринкова   Гочева 310 Стоянов 313 Кончева 408 Акреп 109/Фарис 312   Тенева 403/Желязкова-Кунч.   Симеонова 406
К 7 ЧК   ЧК   ЧК   ЧК   ЧК   ЧК   ЧК  
                               
                               
  1 Гочева 310 Стоянова 313 Мечеринкова   Николова 208 Карева 306 Кончева 408 Ангелова 312
С 2 Стоянова 313 Гочева 310 Мечеринкова   Хасабалиева 406 Ангелова 312 Карева 306 Стефанова История 108
Р 3 Хасабалиева 406 Делчева 402 Стоянова 312 Гочева 310 Стефанова 403 Ангелова 312 Карева 306
Я 4 Делчева 402 Кончева 408 Николова 208 Димитрова 109 Атанасова 313 Мечеринкова   Хасабалиева 406
Д 5 Попова 308 Кончева 408 Делчева 402 Георгиев   Хасабалиева 406 Атанасова 313 Мечеринкова  
А 6 Геотгиев   Николова 208 Душкова 311 Делчева 402 Мечеринкова 1 гр.   Стефанова 403 Атанасова 313
  7                 Мечеринкова 1гр.          
                               
Ч 1 Стоянова 313 Гочева 310 Запр./Велева   Шопова 404 Ангелова 312 Карева 306 Узунова  
Е 2 Стоянова 313 Шопова 404 Хасабалиева 406 Гочева 310 Ангелова 312 Узунова   Карева 306
Т 3 Гочева 310 Стоянова 313 Шопова 404 Димитрова 403 Карева 306 Ангелова 312 Атанасова 308
В 4 Запр./Велева   Стоянова 313 Душкова 311 Димитрова 403 Узунова   Ангелова 312 Стефанова 308
Ъ 5 Шопова 404 Георгиев   Стоянова 313 Мечеринкова   Стефанова 402 Атанасова 310 Ангелова 312
РТ 6 Георгиев   Хасабалиева 406 Стоянова 313 Мечеринкова   Атанасова 310 Стефанова 402 Ангелова 312
ЪК 7                 Мечеринкова 2 гр.          
                               
  1 Кончева 408 Николова 308 Душкова 311 Шопова 404 Запр./Велева   Ангелова 312 Мечеринкова  
П 2 Шопова 404 Кончева 408 Николова 308 Гочева 310 Ангелова 312 Хасабалиева 406 Стефанова Геогр. 306
Е 3 Стоянова 313 Гочева 310 Георгиев   Димитрова 405 Стефанова 305 Карева 306 Ангелова 312
Т 4 Гочева 310 Стоянова 313 Шопова 404 Запр./Велева   Кончева 408 Стефанова 403 Узунова  
Ъ 5 Попова 308 Шопова 404 Стоянова 313 Николова 308 Карева 306 Узунова   Хасабалиева 406
К 6 Акреп 109/Фарис313   Тенева 405   Желязкова-Кунч.   Симеонова 402 Узунова   Стефанова - ЗИП Геогр. 403 Карева 306
  7                            
                 

 

               
ПО 1 Вълчева 305 Душкова 311 Шопова 404 Гаврилова 108 Димитрова 208 Хасабалиева 406
НЕ 2 Душкова 311 Вълчева 305 Гаврилова 108 Шопова 404 Хасабалиева 406 Георгиев  
ДЕ 3 Гаврилова 108 Шопова 404 Вълчева 305 Душкова 311 Николова 208 Димитрова 109
Л 4 Шопова 404 Гаврилова 108 Русева   Димитрова 109 Гочева 310 Николова 208
Н 5 Акреп 109/Фарис208   Тенева 405   Желязкова-Кунч.   Симеонова 403 Гаврилова 108 Карева 306
И 6 Акреп 109/Фарис208   Тенева 405   Желязкова-Кунч.   Симеонова 403 Георгиев   Гаврилова 108
К 7                        
  8                        
                           
В 1 Гаврилова 108 Делчева 402 Николова 208 Димитрова 405 Гочева 310 Кончева 408
Т 2 Душкова 311 Вълчева 305 Узунова   Делчева 402 Попова 308 Димитрова 405
О 3 Узунова   Николова 208 Вълчева 305 Гаврилова 108 Фарис 403 Акреп 109
Р 4 Николова 208 Душкова 311 Гаврилова 108 Узунова   Фарис 403 Акреп 109
Н 5 Делчева 402 Узунова   Душкова 311 Николова 208 Димитрова 405 Попова 308
И 6 Вълчева 305 Гаврилова 108 Делчева 402 Душкова 311 Димитрова 405 Карева 306
К 7 ЧК   ЧК   ЧК   ЧК   ЧК   ЧК  
                           
                           
  1 Узунова   Вълчева 305 Попова 308 Запр./Велева   Димитрова 109 Стефанова Геогр. 108
С 2 Попова 308 Душкова 311 Вълчева 305 Узунова   Кончева 408 Димитрова 109
Р 3 Мечеринкова   Попова 308 Узунова   Шопова 404 Запр./Велева   Димитрова 109
Я 4 Шопова 404 Узунова   Русева 306 Душкова 311 Гочева 310 Гаврилова 108
Д 5 Душкова 311 Запр./Велева   Шопова 404 Димитрова 109 Стефанова 403 Карева 306
А 6 Вълчева 305 Шопова 404 Хасабалиева 406 Попова 308 Гаврилова 108 Запр./Велева  
  7                        
                           
Ч 1 Делчева 402 Душкова 311 Вълчева 305 Кончева 408 Димитрова 403 Хасабалиева 406
Е 2 Душкова 311 Делчева 402 Вълчева 305 Кончева 408 Стефанова 308 Димитрова 403
Т 3 Запр./Велева   Вълчева 305 Кончева 408 Душкова 311 Николова 208 Делчева 402
В 4 Запр./Велева   Вълчева 305 Кончева 408 Делчева 402 Гочева 310 Карева 306
Ъ 5 Вълчева 305 Кончева 408 Русева 311 Димитрова 403 Хасабалиева 406 Попова 308
РТ 6 Вълчева 305 Кончева 408 Русева 311 Димитрова 403 Попова 308 Николова 208
ЪК 7                        
                           
  1 Акреп 109/Фарис308   Тенева 405   Желязкова-Кунч.   Симеонова 402 Гочева 310 Георгиев  
П 2 Вълчева 305 Душкова 311 Делчева 402 Запр./Велева   Георгиев   Мечеринкова  
Е 3 Душкова 311 Запр./Велева   Мечеринкова   Хасабалиева 406 Фарис 109 Попова 308
Т 4 Хасабалиева 406 Мечеринкова   Вълчева 305 Душкова 311 Димитрова 405 Карева 306
Ъ 5 Кончева 408 Вълчева 305 Запр./Велева   Димитрова 405 Мечеринкова   Акреп 109
К 6 Кончева 408 Хасабалиева 406 Запр./Велева   Мечеринкова   Попова 308 Димитрова 404
  7                        
            8   8  

 

    9   10   11     12  
ПО 1 Запрянова   Карева 306 Стефанова История   308 Н. Стайкова 106
НЕ 2 Делчева 402 Матеев 308 Стефанова ЗИП История   308 Н. Стайкова 106
ДЕ 3 Русева 310 Матеев 308 Стефанова ЗИП История   308 Гочева 106
Л 4 Матеев Бълг. 305 Стоянова 313 Душкова   311 Вълчева 106
Н 5 Матеев Псих. 305 Стоянова 313 Попова   308 Узузнова 106
И 6 Велева   Матеев 313 Попова   308 Шопова 106
К 7     Делчева 402 Узунова     Шопова 106
  8                  
                     
В 1 Запрянова   Карева 306 Душкова   311 Узунова 106
Т 2 Гаврилова 108 Стоянова 313 Ангелова   312 Гочева 106
О 3 Попова 308 Делчева 402 Стефанова История   404 Тенева 106
Р 4 Матеев Бълг. 305 Попова 308 Шопова   404 Вълчева 106
Н 5 Матеев Бълг. 305 Гаврилова 108 Шопова   404 Вълчева 106
И 6 Русева 308 Георгиев   Шопова   404 Матеев 106
К 7 ЧК   ЧК   ЧК     ЧК 106
                     
                     
  1 Матеев Псих. 405 Желязкова/Симеонова 403/402 Шопова   404 Тенева 106
С 2 Русева 208 Желязкова/Симеонова 403/402 Матеев   405 Тенева 106
Р 3 Матеев ЗИП Бълг. 405 Гаврилова 108 Николова   208 Вълчева 106
Я 4 Матеев ЗИП Бълг. 405 Попова 308 Ангелова   312 Вълчева 106
Д 5 Николова 208 Матеев 405 Ангелова   312 Вълчева 106
А 6 Кончева 408 Карева 306 Тенева   405 Матеев 106
  7 Георгиев   Делчева 402 Тенева   405   106
                     
Ч 1 Фарис/Желязкова 108 Акреп 109 Николова   208 Тенева 106
Е 2 Гаврилова 108 Акреп 109 Николова   208 Тенева 106
Т 3 Гаврилова 108 Георгиев   Узунова     Попова 106
В 4 Хасабалиева 406 Николова 208 Матеев   108 Попова 106
Ъ 5 Симеонова 405 Шопова 404 Гаврилова   108 Матеев 106
РТ 6 Симеонова 405 Запр./Велева   Гаврилова   108 Матеев 106
ЪК 7 Георгиев       Гаврилова   405 Матеев 106
                     
  1 Гаврилова 108 Стоянова 313 Матеев   403 Н. Стайкова 106
П 2 Попова 308 Стоянова 313 Матеев   403 Гаврилова 108
Е 3 Шопова 404 Николова 208 Матеев   403 Гаврилова 108
Т 4 Делчева 402 Попова 308 Ангелова   312 Гаврилова 108
Ъ 5 Фарис/Желязкова 305/406 Гаврилова 108 Ангелова   312 Делчева 106
К 6 Николова 308 Гаврилова 108 Ангелова   312 Делчева 106
  7                  
    9   10   11     12  
Сподели: