Вторник 19, Февруари 2019г.

 

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в

4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

 

IV клас

Български език и литература - 10. 05. 2017 г.

Математика - 12. 05. 2017 г.

Човекът и природата - 15. 05. 2017 г.

Човекът и обществото - 16. 05. 2017 г.

 

VII клас

Български език и литература - 19. 05. 2017 г.

Математика - 22. 05. 2017 г.

Чужди езици - 29. 05. 2017 г.

 

X клас

Онлайн оценяване на дигитални компетентности - 12 - 16. 06. 2017 г.

Сподели: