Четвъртък 19, Октомври 2017г.
Текущи обявление за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
22.08.2017г. Вид на процедурата:
Доставка на учебници
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Заповед и решение за доставка на учебници
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Заповед и решение за доставка на учебници
Свързана преписка
22.08.2017г.
17.07.2017г. Вид на процедурата:
Съобщение
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Договор
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Договор за доставка на учебници
Свързана преписка
17.07.2017г.