Четвъртък 19, Юли 2018г.
Текущи обявление за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
24.10.2017г. Вид на процедурата:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В СУ „Св.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР.ХАСКОВО“
Свързана преписка
24.10.2017г.
22.08.2017г. Вид на процедурата:
Доставка на учебници
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Заповед и решение за доставка на учебници
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Заповед и решение за доставка на учебници
Свързана преписка
22.08.2017г.
17.07.2017г. Вид на процедурата:
Съобщение
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Договор
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Договор за доставка на учебници
Свързана преписка
17.07.2017г.