Четвъртък 27, Юни 2019г.
Архив на новини
Публикувана на: 08.09.2016г.

Дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016-2017 година.

Публикувана на: 08.09.2016г.

Провеждане на национално външно оценяване в 4 клас, в 7 клас, в 8 клас и в 10 клас през учебната 2016-2017 година.

Публикувана на: 08.09.2016г.

График на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втори учебен срок за учебната 2016-2017 година.

Публикувана на: 01.09.2016г.

Срок за записване в самостоятелна форма.

Публикувана на: 01.08.2016г.

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование.