Събота 20, Юли 2019г.
Архив на новини
Публикувана на: 08.09.2016г.

График на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втори учебен срок за учебната 2016-2017 година.

Публикувана на: 01.09.2016г.

Срок за записване в самостоятелна форма.

Публикувана на: 01.08.2016г.

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование.

Публикувана на: 30.06.2016г.

Събрание на родителите за избиране на Обществен съвет

Публикувана на: 29.06.2016г.

Родителска среща за първи клас